Təlim mikrotsiklini düzgün qurmaq üçün nələri nəzərə almaq lazımdır?

Ölçüsü və istiqaməti ilə fərqlənən yüklərin futbolçuya necə təsir etdiyini, onlardan sonra, xüsusən də böyük yüklərdən sonra bərpa proseslərinin dinamikası və müddəti nə olduğunu bilmək lazımdır. Müxtəlif ölçülü və istiqamətli bir neçə yükün məcmu təsiri, onların məşqdə birgə istifadəsinin arzuolunan və ya arzuolunmazlığı haqqında məlumatı bilmək  vacibdir.
Əhəmiyyətli fiziki stressdən sonra bərpa proseslərini gücləndirmək üçün kiçik və orta yüklərdən istifadə yollarının nə olduğunu başa düşmək vacibrir. Gün ərzində müxtəlif yüklərlə iki və ya üç seans planlaşdırarkən, gün ərzində xüsusi performansda dalğalanmaların (məşq dioqramın) qanunauyğunluqlarını və onlara səbəb olan mexanizmləri bilmək lazımdır.

Mikrosikldə yüklərin və istirahətin dəyişməsi üç növ reaksiyaya səbəb ola bilər:
Fitnesdə maksimum artım;
Təlim effektinin az və ya olmaması;
Həddindən artıq işləyən idmançı.

1-ci tip reaksiya MİK-ə böyük və əhəmiyyətli yüklərlə, rasional olaraq bir-biri ilə və az yüklü məşqlərlə növbələşən məşqlərin optimal sayını daxil etdikdə baş verir.
MİK-də fitnesin böyüməsini stimullaşdıra bilən yüklərlə az sayda məşq istifadə edilərsə, 2-ci tip reaksiya baş verir. 3-cü tip reaksiya ağır yüklər sui-istifadə edildikdə və ya onlar irrasional olaraq dəyişdirildikdə baş verir və bu, idmançının həddən artıq işləməsinə səbəb olur.

MİK-də alternativ yüklər sistemi əvvəlkindən sonra superkompensasiya mərhələsində sonrakı məşq yükünün həyata keçirilməsini nəzərdə tutan konsepsiyaya əsaslanır – məşq effekti ən yüksəkdir. Təkrar yükləmə daha sonra həyata keçirilirsə, əvvəlkindən olan izlər praktiki olaraq hamarlandıqda, təsir ən kiçikdir. Bədənin funksional imkanlarının bərpa edilməməsi fonunda təkrarlanan yüklər həddindən artıq işləməyə və həddindən artıq məşqə səbəb olur.
Hər məşqdən əvvəl kifayət qədər konkret vəzifələr qoyulur. Tapşırıqlarından asılı olaraq məşqin yükgötürmə qabiliyyətinin optimal dəyərini təyin edə bilmək lazımdır.

Təlim tapşırıqları və yüklərin səviyyəsi

Problemin həlli
Kiçik
Stressdən sonra bərpa proseslərinin sürətləndirilməsi
Orta
Əldə edilmiş fitness səviyyəsini saxlamaq
Əhəmiyyətli
Stabilləşmə və fitnessin daha da artması
Böyük
Artan fitness

Ağır yüklərdən sonra bərpa müddəti (24-72 saat ərzində sürət-güc istiqaməti, dözümlülük 48-120 saat).
Əhəmiyyətli bir yüklə məşqdən sonra bərpa müddəti ağır yüklərlə müqayisədə yarıdan çox qısadır (bir gündən az).
Orta aktivliklə məşqdən sonra bərpa dövrü adətən 10-12 saat ərzində başa çatır. Sonra bərpa dövrü kiçik yük edilir dəqiqə və ya bir neçə saat qiymətləndirilir.

Fəliyyətlərin müxtəlif yükləri

Məşqin idmançının orqanizminə təsiri müxtəlif ölçülü və istiqamətli yüklərin birləşməsindən asılıdır. Mikrosikldə BN ilə eyni oriyentasiyalı iki və ya daha çox seansı ardıcıl olaraq planlaşdırarkən diqqətli olmaq lazımdır, yalnız ixtisaslı idmançılar yetişdirilərkən. Müxtəlif oriyentasiyalı BN ilə iki və üç seanslı idmançıların bədəninə ümumi təsir eyni növ məşq təsirindən əsaslı şəkildə fərqlənir: yorğunluğu gücləndirmir, lakin iş qabiliyyətinin son tərəfini maneə törədir.
Kifayət qədər ixtisaslı idmançıların hazırlanmasında gündə iki dəfə, bəzi hallarda isə gündə üç dəfə məşq etmək geniş vüsət almışdır. Adətən, gündəlik iki dərslə bir dərs əsas, ikincisi əlavə olur. Bəzi hallarda, gün ərzində iki əsas və ya iki əlavə dərs keçirə bilərsiniz.

İki əsas məşğələnin (yəni BN və ya MN ilə məşğələlərin) keçirilməsi, funksional imkanları daha da artırmaq üçün bədənə xüsusilə güclü təsir lazım olduqda, ixtisaslı və yaxşı hazırlanmış idmançıların hazırlanması üçün xarakterikdir.
İki əlavə seansın aparılması mümkün həddindən artıq iş səbəbindən ümumi yükü azaltmaq ehtiyacı ilə əlaqələndirilir.
İkidəfəlik dərslərin rasional təşkili üçün onları oriyentasiyalarına uyğun olaraq əvəz etmək məqsədəuyğundur (cədvəl 2-nin nümunələri).

Əsas və əlavə gün ərzində mümkün birləşmələr

Sürət imkanlarının artırılması, sürət məşqlərində texnikanın təkmilləşdirilməsi
Anaerob qabiliyyətinin artırılması

Anaerob qabiliyyətinin artırılması və ya qısa və orta məsafələrdə xüsusi dözümlülüyün inkişafı  Anaerob qabiliyyətinin artırılması, Anaerob qabiliyyətinin artırılması və ya uzun məsafələrdə xüsusi dözümlülüyün inkişafı. Sürət imkanlarının artırılması, sürət məşqlərində texnikanın təkmilləşdirilməsi . İşin hərtərəfli ardıcıl icrası – sürətin, anaerob və aerob imkanların artırılması

Aerob qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması

MN və ya CH Aerob və anaerob imkanların hərtərəfli paralel gücləndirilməsi . Sürət imkanlarının artırılması, rəqabətli məşq texnikasının təkmilləşdirilməsi . Sürət və anaerob imkanların hərtərəfli paralel artması

Aerob qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması

Müxtəlif istiqamətlərdən istifadə edərək müəyyən bir məşqi  təlim planına daxil edərkən, onların həm əlverişli, həm də əlverişsiz birləşmələrinin olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Müxtəlif istiqamətlərin kiçik və orta yükləri demək olar ki, heç vaxt hər hansı birləşmə ilə rəqabət münasibətlərinə girmir.

Həmin kateqoriyadan