Yeni sözlər heç vaxt belə görünmür

Rus dilinin saflığı tərəfdarlarının əksinə olaraq, xarici borclanma yüz illərdir bu nitqi tamamlayır. Allsport.az saytı xəbər verir ki, yeni sözlər heç vaxt belə görünmür. Bəzən əvvəllər mövcud olmayan obyekt və ya hadisə üçün ad tələb olunur. Belə hallarda ana dilində danışanlar tayı-bəqabəri olmayan dil vahidlərinə yiyələnirlər.

Xarici sözlərin mənimsənilməsi daha maraqlıdır. Mütəxəssislər alınma assimilyasiyasının bir neçə mərhələsini müəyyənləşdirirlər. Burada, birincisi, sözün mətndə və nitqdə orijinal orfoqrafik və fonetik formada istifadəsi, sonuncusu isə lüğətdə qeydiyyatdır (bu o deməkdir ki, sözün dildə kök salması və yerli danışanlar tərəfindən müntəzəm olaraq istifadə olunur).

Azərbaycan dilində, özəlliklə, idman terminlərində gəlmə sözlər az deyil. Allsport.az portalı ana dilinin və bizim bölgənin mədəniyyətinə aid kəlmələrin daha çox qorunmasına çalışır.

Həmin kateqoriyadan